Ärkeängel

Oavsett religion eller trosuppfattning så är idén om änglar djupt förankrad i människans historia och kulturarv.

Det finns olika sorters änglar och de är alla rangordnade efter en viss hierarki. Högst upp, överordnade alla änglar, finns ärkeänglarna som anses vara mycket kraftfulla andliga varelser. De kan befinna sig på många olika platser samtidigt. Det exakta antalet ärkeänglar är okänt, men i de flesta gamla skrifter så finns det sju stycken som ofta omnämns. De vanligaste ärkeänglarna i västvärlden är Michael, Raphael och Gabriel. Sedan kommer Jophiel, Ariel, Azrael och Chamuel.

Ärkeänglarna har olika förmågor och egenskaper, och det finns skrifter som berättar om hur ärkeänglar kommer till undsättning i många av livets utmanande, och ibland livsfarliga situationer. “Hen hade änglavakt”, är inte bara ett uttryck för någon som undkom eller överlevde till exempel en olycka, utan det är oftast en ärkeängel som ingriper när det ännu inte är dags för oss att lämna jordelivet eller skadas svårt.

Om man vill be om hjälp och vägledning, vänder man sig till den ärkeängel som står för det område man vill få hjälp inom.

Ärkeängeln Michael, vars namn betyder “han som är som Gud”, anses vara den mäktigaste av alla änglar och är också deras ledare. Han är en skyddsängel som står för rättfärdighet, barmhärtighet och rättvisa. Han illustreras ofta som en krigare som bär på ett svärd. Michael, denna ärkeänglarnas ärkeängel, hjälper dig om du är rädd, förvirrad eller orolig för din säkerhet. Han hjälper till med självkänsla och motivation när du vill göra förändringar i livet och hitta din livsväg. Han använder sig av eldenergi och hör ihop med solen, vilket gör honom till en mästare på att rena energi samt rensa bort dåliga energier från både rymden och stora områden på jorden.

Ärkeängeln Raphael, vars namn betyder ”Gud helar ”, har starka förmågor avsedda för fysisk och psykisk läkning. Han hjälper inte bara sjuka människor och djur, utan även läkare, veterinärer och vårdpersonal i deras yrkesutövning. Han kan underlätta för missbrukare genom att minska deras begär, och hans healingförmåga är mycket kraftig eftersom han ofta kan läka skador och sjukdomar med en gång.

Ärkeängeln Raphael hjälper till att återställa och upprätthålla harmoni och fred, och är också en beskyddare för dem som är ute och reser. Han använder sig av luftenergi och precis som Michael renar han energier. Han ger även inspiration, vägledning och hjälp till dem som arbetar med sin andliga utveckling.

Ärkeängeln Gabriel, vars namn betyder “Gud är min styrka”, är en av de två ärkeänglar som specifikt namnges både i Gamla och Nya testamentet. Han framställs ofta med en trumpet och som den enda kvinnliga ärkeängeln. Som beskyddare för kommunikation är Gabriel Guds budbärare. Hon ger guidning i allt som rör det kreativa livet och hjälper författare, lärare, journalister och artister med deras uttryck, självförtroende samt att finna motivation. Hon ger dig modet att säga det du behöver få sagt, och ger också vägledning och hjälper till med kommunikationssvårigheter inom alla områden som handlar om barn och föräldraroller, vilket underlättar vid befruktning, graviditet, förlossning och barnuppfostran.

Gabriel representerar vattenenergin.