Att leva med hjärtat, del 2

Att meditera är att investera i sig själv. Meditation är helande för alla typer av problem därför att vi kommer i kontakt med vårt inre och helas på djupet. Människan har mediterat sedan urminnes tider men det är först nu, i modern tid, som forskare börjat intressera sig för vad som egentligen händer i våra kroppar när vi praktiserar meditation.

Man har sett att mängden stresshormoner minskar medan produktionen av signalsubstansen serotonin ökar. Serotoninet påverkar så gott som alla våra hjärnceller och därmed då också vårt humör. Vi blir gladare och mer positiva.

En annan signalsubstans, GABA (gammaaminosmörsyra), har som uppgift att bl a lugna nervsystemet. Om man under en längre period ätit och sovit dåligt, samt kanske också stressat mycket, påverkas nervsystemet samt mängden GABA negativt. Detta yttrar sig ofta i huvudvärk, oro, spänningar, ångest, irritation, depression, sömnsvårigheter med mera. Men då är det så finurligt att regelbunden meditation triggar igång GABA så att nivån höjs. Samma sak sker med hormonet melatonin som också bidrar till bättre sömn.

Det finns forskningsstudier som visar att människor med ångestproblematik minskade stresshormonnivåerna på ett genomgripande sätt efter att ha börjat meditera. Man har också sett att meditation, och då särskilt mindfulness, kan lindra fysisk smärta.

Man har även utfört forskning på amerikanska krigsveteraner som lidit av PTSD och svåra depressioner. Efter att regelbundet ha utövat meditation under två månader minskades deras problem med 50%.

Även om du inte skulle tro på meditationens effekter så finns det i alla fall inga biverkningar och därför tycker jag att det är väl värt att leva med hjärtat och prova på. Du har ingenting att förlora.

Alltid kärlek,

Clair