Det kosmiska feminina och Jordens transformation

De som är kosmiskt insatta har länge vetat att den feminina energin ökar på Jorden. Speciellt med tanke på de astrologiska tecknen som pekar på stora förändringar i vårt solsystem – särskilt med Vattumannens nya tidsålder som började i slutet av 2020.

Jämfört med den maskulina energin, så har den feminina energin tryckts ner under många tusen år. Men sedan början av 1900-talet, har den kvinnliga rösten och närvaron stadigt ökat och tagit fart (särskilt) under de senaste åtta åren. Detta kan förklaras med vår nya teknik och utbredda sociala medier, vilka gör att vi kan kommunicera globalt som aldrig förr.

Sedan 2004 har ett stort kosmiskt fönster öppnats på jorden, som aktiverar våra hjärtcentra – själens kärl, via Venus portal. Det är också därför vi har sett några enorma jordskiften med översvämningar, tsunamier, jordbävningar, orkaner och vilda bränder som inträffar i ökande antal. Man kan säga att jorden är feminin och att alla kosmiska kroppar är feminina, därför att det holistiska, kosmiska feminina är en sammanhängande blandning av alla element.

Vår planet Jorden känner av denna energimässiga reningsprocess och förändrar därför sin “kropp” för att matcha de nya högre frekvenserna som sakta genomsyrar Jorden. Nu, med denna nya våg av feminint ljus, har själar överallt på jorden (oavsett om de är i kvinnliga eller manliga kroppar) fått regelbundna doser av empati och medkänsla med hög vibration. För många har den här processen varit befriande och för många har det varit den ultimata utmaningen, vilket har lett till att maktkamper mellan kvinnor och män utspelar sig.

Orätter mot kvinnor avslöjas hela tiden och mer kommer det bli. Tänk på alla fall av sexuellt utnyttjande som kommer upp till ytan. Kvinnomisshandel, mord, hedersmord. Varje dag ser vi modiga kvinnor, oavsett land, ställa sig upp och höja sina röster. Och vi ser också män som hejar på och som ser sig själva som feminister.

Har vi en lång väg kvar att gå? Ja, men med jordens snabba utveckling, kommer vi att se jämställdhet förändras inom vår livstid, snarare än århundraden.

Det pågår även en global förändring gentemot synen på djur och konsumtionen av dem. Jag har alltid sett alla själar som likadana. Vi kommer alla från samma källa men vi kommer till Jorden i olika kroppsdräkter, men själen som bor i kroppen är fortfarande en själ och är inte sämre eller bättre än någon annan. Djurens själar skiljer sig inte åt från människors. När vi tillfogar ett djur smärta, är det samma sak som att tillfoga en annan människa smärta. Jag är så glad och tacksam över att veganismen och medvetna livsstilsval ökar och ser det som ett led i vårt kosmiska uppvaknande.

Under de senaste åren har även könsneutrala människor ökat i antal. Det har också blivit vanligare att män vill byta kön. Det har givetvis alltid varit så, men nu accepteras det på ett helt annat sätt än förut.

Har du funderat på varför detta händer, särskilt ur den andliga synvinkeln? När jorden utvecklas och stiger i medvetande, kommer våra skillnader att bli mindre och våra likheter kommer att öka . Detta är en process och när den utvecklas kommer det till en början att verka som att våra olikheter är mer uttalade, tills vipppunkten uppstår och vi istället ser varandra i samma ljus.

Och snarare än att det feminina bara reser sig upp i syfte att ta över det maskulina, är det vi ser något helt annat. Det är en omfamning av kvinnlig kraft av kvinnor och män. Jordens dualitet förändras på den fysiska nivån. En enad Jord håller redan på att bildas på de eteriska nivåerna och många av er som läser detta blogginlägg är involverade i detta.

I denna, just nu, föränderliga värld ser vi redan vanliga människor gå före och visa gott exempel. Vi ser kvinnor och män som stöttar varandra och bär oss på deras axlar. Och om du inte upptäckt dem ännu, titta efter ordentligt.

Vi måste titta bortom alla de lågfrekventa röster som sitter fast i den gamla tiden – tänk på de som har makten (och inte makten) som inte alls tänker på sin omvärld och allt levande. De har ingen medkänsla överhuvudtaget. Du möter dem varje dag och du kommer se dem i ett nytt ljus, för du kommer känna dig olustig i deras sällskap.

Fortsätt se att den större bilden formas. Gör ditt arbete varje dag. Uppgradera ditt liv och agera som den visa och mogna själen som du var förutbestämd att vara på denna planet.

Vi behöver dig. Din dag är här. Det är spännande tider och mer kommer …

Alltid kärlek,

Clair