Ditt Horoskop

Ordet “horoskop” är taget från grekiskan och betyder “se tiden”, och kan tolkas som “tidsbilden” på stjärnhimlen.

Om du vill ha ditt horoskop ställt, är det uppdelat i tre delar. Zodiaken som är indelad i tolv stjärntecken (som delas in i 30° var), tolv hus och tio planeter.

Det finns olika typer av horoskop. Dels finns födelsehoroskop och årshoroskop osv. Men det finns också kinesiskt horoskop som skiljer sig från det västerländska på så sätt att varje astrologiskt tecken motsvarar ett år, istället för en månad som det är hos oss.

De grundläggande elementen inom astrologin är stjärntecknen, ascendenten, de astrologiska husen, planeternas positioner i de astrologiska husen, ascendenten, MC (medium coeli) samt descendenten, månnoderna och IC. Solen tar sig igenom zodiaken på ett år – 360° – vilket innebär att den flyttar sig 1° varje dygn.

Den som vill ha ett horoskop – en personlig information om sig själv – är ofta inte så intresserad av själva zodiaken eftersom den är svår att tyda av en lekman. Horoskopet är ju det som står i centrum, är avsikten, med hela astrologin. Ditt horoskop är stjärnbilden, planetpositionerna, under ett givet tidsslag samt var du befann dig geografiskt eftersom stjärnhimlen skiljer sig åt beroende på var man är. Utifrån den bilden kan man se planeternas inflytande på en person, antingen genom ett födelsehoroskop (karaktärshoroskop) eller under en viss period: år, månad, vecka.