Gröna mikropauser

Visste du att det finns forskning som visar att det bara behövs en kort “grön paus” för att stärka oss och återfå kraften när vi känner oss trötta och mentalt överansträngda?

Det räcker med att du har lite natur utanför fönstret för att du ska må bättre. Att titta på buskar, träd, berg, gräs, vatten, sjöar, grönområden, fåglar osv. under så kort tid tid som bara fyrtio sekunder, har visat sig minska stress och underlätta fokus och koncentration.

Det finns också forskning som visar att om vi bara tittar på något grönt – några sekunder räcker – så underlättar det när vi ska utföra kreativa uppgifter.

Vi kan också utveckla våra kognitiva förmågor bara genom att titta på bilder av naturen. Tio minuter om dagen räcker. Så det kan vara en bra idé att ha en fin naturbild som skärmsläckare.

Alltid kärlek,

Clair