Guru Purnima

Under juli månads fullmåne firas Guru Purnima på olika platser runt om i världen.

Denna dag lämpar sig för eftertanke. Att stanna upp och reflektera över alla gåvor som Universum ger. Att fira i tacksamhet.

På sanskrit betyder Gu okunnighet/mörker och Ru betyder eliminering. Guru översätts därför till “mörkrens utdrivare”, den som skingrar okunnighetens mörker genom att låta kunskapens ljus flöda över sina elever.

En guru liknas nästan vid en Gud och är en viktig person inom hinduismen, jainismen, sikhismen och buddhismen. Gurun förmedlar inte bara kunskap till sina elever utan hjälper dem att hitta den rätta vägen i sina liv. För att visa vördnad och tacksamhet gentemot världens alla gurus fastar många människor den här dagen och besöker tempel för att visa respekt och söka välsignelser.

Guru Purnima firas alltid på fullmånedagen i Ashadamånaden, som i år infaller den 24 juli.

Den här dagen firas också Veda Vyasas födelse, författaren till det stora indiska eposet Mahabharata. Han spelade en central roll i Mahabharata och delade in Vedaskrifterna i fyra olika texter: Rigveda, Yajurveda, Samaveda och Atharvaveda. Han hade fyra lärjungar som delade arvet vidare. Hängivna Veda-anhängare hedrar sin andliga mästare Maharishi Veda Vyasa idag genom ceremonin Vyasa Puja.

Enligt Yoga-traditionen är Lord Shiva den första gurun eller yogin som, för flera tusen år sedan på stranden vid sjön Kanti Sarovar i Himalaya, lät sin djupa kunskap om yoga flöda in i de legendariska Saptarichis, “de sju vise männen”. Dessa visa män förde sedan den kraftfulla yoga-kunskapen ut i världen. Därför firas han under den här dagen som den allra första gurun.

Gautama Buddha, grundaren av buddhismen, höll sin första predikan för sina fem följeslagare i Sarnath norr om Bodhgaya där han blivit Upplyst några veckor tidigare. I sin predikan förklarade han de fyra ädla sanningarna (om livets mening) och den ädla åttafaldiga vägen (om rätt sätt att leva) – som kom att ligga till grund för alla hans läror – så att hans kamrater också nådde Upplysning. Denna händelse kallas för “Den första vridningen av Dharmahjulet”.

När Sangha – den buddhistiska gemenskapen – hade vuxit till 60 i antal skickade Buddha ut dem för att undervisa Dharma till andra. Med tiden blev Sarnath ett viktigt klosterområde med flera tusen buddhistiska munkar. Därför firar även buddhister Guru Purnima för att hedra Gautama Buddhas läror.

Livet är inte alltid så lätt utan det kan vara ganska så komplicerat. Livet är fullt med motsatser så som njutning och smärta, lycka och lidande, girighet och frikostighet, passion och likgiltighet.

Livet är fullt av dessa motsatser som drar dig åt olika håll. När det blir alldeles för mycket kan du känna dig villrådig, sliten och själsligt söndertrasad. Då är det viktigt att få bra stöd och hjälp. Hjälpen kan vara en guru, en visdomskälla. En guru behöver inte vara en indisk vishetslärare, utan det kan vara vem som helst som med villkorslös kärlek finns vid din sida och talar om att du kommer fixa det här.

Alltid kärlek, Clair