Hälsosamma förhållanden

Kärlek är blind, så hur vet du att du är i ett hälsosamt förhållande?

I början av ett nytt förhållande är allt lite dimmigt. Du tycker att allt känns så rätt och din partner är bäst i hela världen. Du ser allt med rosafärgade glasögon, så det är lätt att missa eventuella varningsflaggor och tänka på “blinda fläcken”. Hur vet du att det faktiskt är ett sunt förhållande, och att du inte ignorerar varningsflaggorna för att du är förälskad? 

Det finns många faktorer som utgör ett bra och hälsosamt förhållande.

En bra relation kan helt enkelt vara en som tar fram det bästa i dig och även om allas relationer måste vara olika, förtjänar vi alla en relation som bygger på ärlighet, tillit, respekt och öppen kommunikation. 

Förtroende är ett av de säkra tecknen på en sund relation. När du litar på din partner och den också litar på dig, kan du känna dig trygg genom att med förtroende exponera dig själv känslomässigt, mentalt och fysiskt. Ni litar båda på varandra fullt ut.

För att kunna bygga upp förtroende, krävs ett ömsesidigt självutlämnande och att du är konsekvent i vad du gör och säger. Om du känner att du måste ljuga eller dölja saker för din partner beror det förmodligen på att ni saknar tillit till varandra. Förtroende är ett tecken på en sund relation eftersom relationen blir en källa till tröst och trygghet och du känner dig fullt accepterad.

Vad innebär det att respektera sin partner? När ni båda förstår och accepterar att ni är unika individer med skilda behov, intressen och livserfarenheter, betyder det att ni respekterar varandra. Du ser din partner som en egen person, och tvärtom, och ingen förringar eller förnedrar varandra. Ömsesidig respekt är ett av tecknen på en sund relation och innebär att lyssna på varandra, vara förstående, intressera sig för saker som din partner tycker om och ge varandra en chans att ha din egen individualitet.

När du och din partner känner er bekväma med att uttrycka era känslor och tankar öppet och ärligt för varandra, är detta ett säkert tecken på en sund relation. När ni främjar en öppen och ärlig kommunikation kommer ni att känna er hörda och kan hantera konflikter på ett sunt och konstruktivt sätt utan att kalla varandra fula saker, skuldbelägga, göra antaganden. Dessutom kommer öppenhet och ärlighet i kommunikationen med din partner att hjälpa dig att känna att du kan vara dig själv i relationen, vilket ökar samhörigheten och tilliten till varandra. 

Ni ska vara jämställda partners i er relation. I ett hälsosamt förhållande har ni båda två något att säga till om. Från de minsta till de stora besluten. Om ni fattar beslut tillsammans, ser ni varandra som jämställda och ingen av er ser sig själva som den bättre personen eller som den person med mest makt. Dessutom betyder det också att du bidrar med din beskärda del och samarbetar effektivt.

Fysisk intimitet är ett av tecknen på en sund relation. Det är dock aldrig en konstant sak och i vissa relationer är närvaron eller bristen på sex inte en stor prioritet. Men för att relationen ska fungera bör du och din partner kunna prata öppet om era önskningar och sexuella behov utan att känna skam, avfärdas eller tycka att det r äckligt. Att förstå varandras fysiska behov är därför ett av kännetecknen för en bra och hälsosam relation.

Ömsesidig tillgivenhet bör finnas för att er relation ska vara hälsosam och att var och en av er är nöjd med den tillgivenhet ni delar med, och uttrycker för, varandra.

Bortsett från allt ovanstående, är ett av tecknen på ett hälsosamt förhållande förmågan att ha roligt tillsammans. Om ni njuter av varandras sällskap och har tid att umgås med varandra och ha kul, så tyder det på att er relation är sund. Det betyder inte att man alltid är superglad – det är orealistiskt, men ni trivs med varandra och tar vara på möjligheterna att ha kul med varandra.

En hälsosam relation är viktig eftersom den bidrar positivt till ditt välbefinnande. Förhoppningsvis tar du och din partner tid att odla de faktorer som gör en sund relation och känner att ni kan vara era allra bästa jag.

Om du känner att du kämpar med vissa problem i ditt liv är du välkommen att ringa till mig för vägledning.

Alltid kärlek, Clair