Ljudmeditation

Att meditera är att träna upp sinnet. Att vara närvarande och uppmärksam. Meningen med meditation är inte att vi ska sluta tänka, utan istället bli medvetna om vad vi tänker och vad som händer i vårt inre. Många som prövar på meditation känner sig misslyckade för att de inte klarar av att hålla fokus, men det är precis raka motsatsen eftersom det är just detta som är själva meditationen, övningen. Nyckeln till dörren in i oss själva är att bli medvetna om att vi “dragit iväg” med våra tankar för att sedan vända tillbaka till uppmärksamheten igen. Viktigast är dock att återvända till vårt fokus med tacksamhet istället för med självförebråelser. Meditation handlar inte heller om det som sker i eller runtomkring oss, utan det handlar om hur vi förhåller oss till det som sker.

I följande meditationsövning ska vi förhålla oss till ljud. En del ljud kan vara väldigt avslappnande, medan andra skapar irritation. Att lyssna på havet har oftast en lugnande effekt, medan en droppande vattenkran nästan kan skapa panik. Vi har alla våra minnen och känslor som väcker olika reaktioner inom oss. Därför är det här en bra övning som lär oss fokus och att acceptera det som händer runt oss.

Börja med att hitta en så bekväm ställning som möjligt. Försök att sitta helt stilla när du gör den här övningen, så att du inte behöver vrida och vända på dig hela tiden.Syftet med att sitta helt still är inte att vara hård och kontrollerad, utan att förhöja din medvetenhet.

Sitt så en stund, slappna av och lägg märke till vad som pågår i kroppen och i sinnet utan att döma. Bara slappna av och lägg märke till vilken sinnesstämning du befinner dig i. Lägg märke till hur kroppen känns.

Lägg sedan märke till ljuden som omger dig. Låt dem bli ditt meditationsobjekt. Det du gör nu är en så kallad “shamatha-övning”, där du tar meditationsobjekt och låter det vara som det är. Ägna hela din uppmärksamhet åt ljuden. När uppmärksamheten vandrar iväg, kom bara tillbaka till ljuden.

Lyssna först till de avlägsna ljuden. Du kanske hör mer närliggande ljud, som ett frasande eller ett knäppande intill dig. Lyssna nu på de avlägsna ljuden och sedan också på ljuden som uppstår närmare dig.

Det finns inget bra eller dåligt i detta. Bara slappna av, var öppen och lyssna. Om tankarna drar iväg med dig – låt dig bli medveten om det och kom sedan bara tillbaka till lyssnandet.

Lägg märke till tystnaden, som kanske punkteras av ett avlägset ljud eller av något som rör sig intill dig. Lyssna på ljudet från dina hjärtslag.

Ljud behöver inte vara ett avbrott, de kan istället bli ditt meditationsobjekt. Du kan omfamna dem och välkomna dem.

Det finns något mycket expansivt i att lyssna till ljud. Låt ljuden komma in som stöd och som din bästa vän på den här vägen där du upptäcker sinnets naturliga medvetenhet.

Lycka till med dina meditationsövningar.

Alltid kärlek,

Clair