Meditera mera!

Du kanske tycker att jag tjatar väldigt mycket om meditation, men om folk bara visste hur bra det är och hur bra man mår!

Det sker mycket forskning i ämnet och bland annat en studie från University of California Los Angeles visar att de som mediterat under många år har friskare hjärnor än de som inte mediterat alls, när de kommit upp i åren och blivit äldre. De forskningsdeltagare som mediterat i minst 20 år hade mer grå hjärnsubstans än andra.

Hjärnans yttersta yta är det som kallas för den grå hjärnsubstansen (eller hjärnbarken). Det finns miljardtals med nervceller i den här substansen som bearbetar information. Studieförfattaren Florian Kurth säger att de förväntade sig en mindre påverkan i de områden av hjärnan som kopplats samman med meditation. Istället upptäckte de nu en utspridd respons av meditation i hela hjärnan.

Det har också gjorts en studie vid Yale University i vilken man upptäckte att mindfulness reducerar aktiviteten i DMN, det nätverk i hjärnan som ansvarar för tankar som hela tiden vandrar iväg, (kallas också för “monkey mind”). Eftersom dessa tankar tenderar att vara negativa med mycket oro, stress och grubblande, är syftet med mindfulness att minska ner på dessa tankar. Många studier har visat att det är precis det som meditation gör. ‘

Ibland hamnar vi av oss själva, utan att tänka på det, i meditativa tillstånd där sinnet bara drar iväg någonstans. Om vi lär oss meditera kan vi medvetet sätta oss i det här tillståndet som ger harmoni, inre frid och närvaro. Och kanske viktigast av allt – håller vår hjärna frisk och alert upp i hög ålder.