Runornas magi, del 1

Ingen vet egentligen hur gamla runtecknen är, men den äldsta varianten spåras tillbaka till det första århundradet efter Kristi födelse. Dessa skrivtecken, som är 24 stycken till sitt antal, var de första som användes i Skandinavien för att beskriva olika händelser, men brukades också inom magi. Så gott som samtliga runinskrifter, av den första runraden, inleder med Färunan. Namnet på denna runrad är Futharken, som fått sitt namn efter den första runan.

Vid vikingatiden, ungefär 1 000 år senare, hade runraden reducerats till 16 stycken runtecken.

Som du säkert förstår så är runmagi ett mycket gammalt spådomssystem, mycket äldre än tarot. Ordet runa betyder hemlighet men också visdom. Oden är den gud, inom den nordiska mytologin, som förknippas både med visdom och runor. Han är också den som leder oss fram till förståelse och insikt om runorna. Vägen dit är svår och plågsam och får att få åtkomst till runornas hemligheter hängde han upp och ner i ett träd, döende och galen, i nio dygn.

Många som håller på med runmagi använder sig utav Utharken istället för Futharken. I Utharken börjar runraden med Urrunan som står för begynnelsen, sedan tar man sig genom alla runorna till Färunan som står för fulländning.

Eftersom runorna är fundamentala och genuina livskrafter, kan deras betydelse inte läras ut. Man måste själv uppleva dessa, en efter en. Det krävs mycket av en människa för att fullt ut få insikt och kunskap om dessa fantastiska runor, och allt de kan ge oss.