Santería del 3

Utomstående kallar ibland Santería för en “primitiv” eller “esoterisk” religion. I verkligheten är den ingetdera. Yorubafolket (som idag finns i Nigeria, Benin och Ghana), som är förfäder till Lucumí-religionen, hade ett mycket civiliserat rike i Afrika med en rik kultur. De var stora filosofer med en djup känsla för etik. Det finns inga enhetliga skriftliga verk som kan refereras till Lucumi-religionens heliga text, eftersom den överfördes muntligt av präster och prästinnor från generation till generation. Men givetvis finns det heliga berättelser som fungerar som liknelser, och många ordspråk som förkroppsligar religionens lära. Dessa överlever i muntlig form i dag som ett referenssystem för utövare av Santería, och nya präster och prästinnor memorerar och studerar dem som en del av sin religiösa utbildning. Även om vissa aspekter av Santería hålls hemliga för utomstående, eftersom de representerar helig kunskap, är religionen inte på något sätt esoterisk eller begränsad till förståelsen av ett fåtal utvalda. För de miljontals människor som är invigda i religionen är principerna för Santería inte svåra att förstå. På många sätt är det en praktisk religion som syftar till att hjälpa individer att leva mer i harmoni med sig själva och världen omkring dem. Konceptet aché, eller den ursprungliga, mystiska energin som finns i universum och genomsyrar allt jmfr Qi, är central för de flesta Lucumí-utövningar. Utövare hoppas få mer aché och behålla den genom etiskt beteende och uppmärksamhet på andliga frågor, vilket gör att de kan leva goda liv och utvecklas som människor.   

En missuppfattning om Santería är att det är en polyteistisk religion – att man dyrkar många gudar. Detta är inte riktigt sant. Det finns en högsta Gud i Lucumí-pantheonet, som liksom den katolska kyrkans heliga treenighet har tre representanter och tre namn: Olodumare, Olofi och Olorun

Olodumare är den Högsta Varelsen, Fadern, Skaparen av allt i universum. 

Olorun är Guds andra manifestation, synlig för oss som solen. Genom solens värme och livgivande egenskaper kan vi uppleva den värld som Olodumare skapat åt oss. Olorun är ägaren till Himlen, Orun. 

Olofi är Guds tredje manifestation. Han är den som mest kommunicerar med Orichas (gudarna, helgonen) och lär dem vad människor behöver veta för att leva hälsosamma, moraliska och respektfulla liv på jorden. Orichas fungerar som mellanhänder mellan människor och Gud. De vakar över människorna och rapporterar våra handlingar till Olofi. 

De har aché, den andliga energi som ges till dem av Olofi, som de använder för att upprätthålla harmoni och rättfärdighet i världen. De flesta Orichas hade en gång mänsklig form och fick halvgudomlig status efter döden, på samma sätt som många människor tänker om katolska helgon. Santeros och Santeras (de som är invigda i religionen) genomgår en ceremoni för att ta reda på vilken Oricha som “äger deras huvud”. Det betyder att de identifierar sig som son eller dotter till den Oricha, som de har en särskilt nära relation med. Santería-utövare är hängivna Orichas och tillber dem, men de sätts aldrig högre än Olodumare.

Även om det inte finns några officiella siffror, uppskattar man att cirka 100 miljoner människor utövar någon form av Santería idag. Det är en av de snabbast växande religionerna i USA, särskilt i städer med stora afroamerikanska och latinamerikanska befolkningar. På Kuba tyder statistik på att så mycket som 80 % av befolkningen har någon koppling till Santería. Globalt utövar människor av alla raser, socioekonomiska bakgrunder och utbildningsnivåer Lucumi-religionen. Den håller stolt fast vid sina afro-kubanska rötter, men den är inte längre begränsad till människor med etniska band till Latinamerika och Afrika.

Hur jag själv kom i kontakt med Santería och blev en invigd Santera, ska jag berätta om en annan gång. Det är en lång spännande historia som ledde mig till mina sju år i Västafrika där jag gick i lära hos en mäktig prästinna.

Alltid kärlek,

Clair