Sjätte chakrat – Pannchakrat

Det sjätte chakrat – Pannchakrat – Tredje Ögats chakra – Ajna chakra (iakttageleseförmåga på sanskrit) – står i samband med våra mentala och mediala förmågor – här bor vår intelligens, intuition, inre klarsyn, drömmar, visdom samt vårt sjätte sinne. Härifrån styrs vår förmåga att kunna se det som “inte alla ser” – auror, energifält, visualisering osv.

Det här är också ditt eget öga som tittar in på dig.

Pannchakrat är beläget mitt i pannan, 15 centimeter in, och är fysiskt anslutet till hjärnan, hypofysen och tallkottkörteln.

De två viktigaste energikanalerna Ida och Pingala möts och korsas i det sjätte chakraområdet innan de fortsätter in i Kronchakrat.

Att lära oss att uttolka det vi TROR är sant och vad som verkligen ÄR sant, är själva kärnan i det här chakrat. Ibland kan ett negativt minne manifestera sig som en sanning senare i livet. Så det gäller att lära sig vad som är vad.

Tredje Ögat fungerar som en “gateway” genom vilken nya uppfattningsförmågor – telepatiska förmågor – uppnås och andlig medvetenhet kan projiceras till högre dimensionella plan. Kraften, som finns i det Tredje Ögat, är ett bevis på den sanna frihet som finns bortom “verklighetens illusioner”. I slutändan finns det inget som kan hålla dig tillbaka, det är bara ditt eget sinne som har makt över dig och när du kan kontrollera sinnet, kan du överkomma alla begränsningar du för tillfället bär med dig.

Pannchakrat hjälper oss förstå att ingen annan kan bestämma din livsväg. När uppenbara förändringar sker i ditt liv, beror det på en större karmatisk händelsekedja som lett dig fram till en specifik händelse, för att sedan ta dig vidare till nästa steg i ditt liv. Det är aldrig någon annan som styr dina vägar även om det ibland kan vara enklast att tro det.

Tredje Ögat lär oss att vi inte ska vara rädda för döden – den är bara en dörr till nästa existenslärdom. Det är viktigt att omfamna vår tid här på jorden och se till att vi avklarar de läxor vi ska.

När du lever i balans med ditt pannchakra så har du bra självkännedom, tar genomtänkta beslut samt har inga svårigheter att ha kontakt med “det sanna högre jaget”.

Färg: Indigo – symboliserar visdom, intuition och andlig medvetenhet

Element: Ljus

Kroppsdelar: Hjärnan, pannan, ögonbrynen, ögonen, öronen

Körtlar: Hypofysen, hypotalamus

Sinne: Intuitionen

Obalanser: andlig arrogans, svår depression, epileptiska anfall, hallucinationer, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, mardrömmar, minnesproblem, neurologiska problem, schizofreni, stroke, synfel, svårt att minnas drömmar, sömnstörningar

Stenar: Ametist, fluorit, kunzit, labradorit, lapis lazulis, månsten, opal, safir, sodalit

Eteriska oljor som balanserar: Basilika, frankincense, jasmine, mandelblom, muskatellsalvia, mynta, rosmarin, sandelträ,

Yogapositioner: Halvmånen (Ardha Chandrasana), Kråkan (Bakasana), Lotuspositionen (Padmasana), Nedåtgående hunden (Adho Mukha Svanasana), Plogpositionen (Halasana)

Mandala / antal lotusblad: 2 stycken. Kronbladen företräder de olika frekvenser som alla chakran roterar i. Ju högre upp i kroppen ett chakra sitter, desto snabbare är frekvensen. De personer som har gåvan att se dessa frekvenser kan bara se 2 blomblad i det här chakrat eftersom det roterar med full speed. Dessa två kronblad representerar de två viktigaste nadierna Ida och Pingala (som jag omnämnde i början). Det ena bladet innehåller sanskritbokstaven Ham, som representerar Shiva (kosmisk medvetenhet), och det andra kronbladet innehåller bokstaven Ksham, som representerar Shakti (livskraft) som tillsammans karaktäriserar den ultimata föreningen av de två.

Symbolen (en upp-och-ner-vänd triangel) för det sjätte chakrat är Shakti Hakini, en androgyn gud där de kvinnliga och manliga principerna är lika mycket representerade.

Mantra: OM och KSHAM

Om ditt chakra är i obalans yttrar det sig ofta i en ovilja till att utforska vårt inre, att avslöja våra rädslor. Ibland fruktar vi att erkänna sanningar och uttrycker oss därför både oklart och tvetydigt. Vi är rädda för våra skuggor, för kritik och vad andra tycker om oss.

Ett balanserat sjätte chakra vet att det finns en tid för avslut såväl som för början. Det har förmågan att släppa gamla tankemönster för att istället omfamna nya.

Våra tankar och förhållningssätt är av stor betydelse när det handlar om vår hälsa. Depression, till exempel, minskar vårt immunförsvar samt påverkar våra cellers läkeprocesser, eftersom kroppen kommunicerar med sinnet.

Negativt tänkande som bitterhet, svartsjuka, offermentalitet hämmar vårt helande. Läkning kräver enighet i hjärta, sinne och kropp, samt insikt om att den fysiska världen – tillsammans med våra kroppar – är till för att tjäna som lärare.

Du kan balansera ditt Tredje Öga chakra genom meditation, yoga, aromaterapi, men viktigast av allt är att kommunicera med din inre vägledare, våga möta dina lögner samt kännas vid dina självbegränsande övertygelser.

När du är helt sammankopplad med Ajnas kraft kan du se bortom sinnet med alla dess önskningar, trånanden, rädslor och bekymmer, för att leva i vishet, kunskap och intuition. Du kan ta emot meddelanden från ditt högre jag, guider och universum.

I många österländska skrifter liknas det Tredje Ögat vid ett hav av nektar. Är du redo att simma i ditt stora hav för att nå “upplysning”?

Alltid kärlek,

Clair