Skuggans makt

Så fort ett ljus kastas på oss uppstår det en skugga. Vi ser den oftast inte för den brukar vara precis bakom oss. Inom både psykologin och andlig och personlig utveckling, används termen “skugga” för det vi inte ser hos oss själva.

De flesta av oss fabricerar en massa ursäkter för att skydda vår självbild. I det dagliga livet är det mycket lättare att observera andras skugga innan man erkänner sin egen.

Vi har förutfattade meningar om det mesta och kan vara snabba att döma. Dessa förutfattade meningar skapar vi från våra erfarenheter, men det betyder inte att vi alltid har rätt i det vi ser eller hör.

När man lär sig se skuggan, förstår man (förhoppningsvis) att man kan ha många gåvor inom en del områden, samtidigt som man inte är medveten om att man har tråkiga beteenden inom andra.

Alla människor kan givetvis lära sig filosofin runt skuggjaget för att ta tag i sin utveckling. Själv tycker jag att det är både givande och spännande att arbeta med mina skuggor, för vi har många, men det är också en lång process med många utmaningar och aha-upplevelser.

Vad är då skuggan för någonting?

Skuggan är vår mörka sida som huvudsakligen består av primitiva och negativa känslor så som till exempel avund, girighet, egoism, beroende osv.

En annan del av skuggan består av det vi förnekar, eller inte vill kännas vid, om oss själva. Sådant som anses vara oacceptabelt.

Allt sådant som inte passar ihop med vår självvalda livsstil – image – flyttar också in till skuggan.

Den personliga skuggan är det förnekade jaget. Detta skuggjag representerar de delar av oss som vi inte längre ser som våra egna. Men dessa skuggor går ingenstans. Även om vi förnekar dem och ignorerar dem i all evighet, blir vi inte av med dem. De är en del av vårt undermedvetna.

Hur skuggan uppstår

Alla barn känner vänlighet, kärlek, uppskattning och generositet, men de kan också känna ilska, avund, själviskhet och girighet.

Dessa känslor är gemensamma för hela mänskligheten. Men under vår uppväxt får vi lära oss skillnaden på “bra” och “dåliga” egenskaper. Vi blir accepterade när vi gör bra saker, och avvisas när vi gör dåliga.

Var och en av oss har grundläggande behov som till exempel säkerhet, trygghet, tillhörighet och fysiologiska behov (mat, vatten, kläder, sömn och sex). Dessa behoven är biologiska och instinktiva.

När vi som barn visade vissa negativa sidor hos oss själva, fick vi bannor från omgivningen. Vi kanske fick ett raseriutbrott och straffades med att skickas till vårt rum.

Vi kanske hade svårt att sitta still när vi började första klass. Vi var lekfulla och spontana och pratade rakt ut i luften. Kanske skämde läraren ut oss inför klassen och sa att vi måste lära oss hur man uppför sig, och beordrade oss att sitta ner och vara tysta.

Oavsett när och hur detta hände – och det kan ha varit många gånger – hotade det ett av våra grundläggande behov.

Skulle våra föräldrars ogillande kunna påverka vår säkerhet? Skulle missnöjet från vår lärare, och kanske klasskamrater, kunna hota vårt behov av tillhörighet?

För att vara på den säkra sidan anpassar vi våra beteendemönster för att säkerställa våra behov samt passa in i vår omvärld.

Under våra första 20 levnadsår, buntas alla våra oaccepterade och avskräckande sidor ihop, för att skickas iväg utom synhåll.

Tyvärr är det så att allt som vi förnekar med oss själva, vänder sig emot oss. Skuggan fungerar på egen hand utan att vi är medvetna om den. Vi gör saker som vi egentligen inte skulle göra frivilligt, och vi säger saker som vi inte vill säga. Våra ansiktsuttryck visar känslor som vi inte medvetet känner.

Att vara omedveten om skuggan skadar våra privata och yrkesmässiga relationer. Om du till exempel blir riktigt irriterad när någon är oförskämd mot dig, kan jag slå vad om att du inte tagit tag i din egen oförskämdhet. Det betyder inte att personen inte var oförskämd mot dig. Men om elakhet inte fanns i ditt skuggjag, skulle någon annans elakhet inte störa dig så mycket.

Det här sker givetvis inte på en medveten nivå, för vi är inte medvetna om våra projektioner. Våra egon använder den här mekanismen för att försvara sig själv – för att försvara hur den uppfattar sig själv. Vår “falska identitet” att vara “bra”, hindrar oss från att förenas med vår skugga.

Alla våra projektioner snedvrider det som verkligen händer och skapar en tjock mur mellan hur vi uppfattar oss själva, och hur vi uppför oss i verkligheten.

Om vi tar oss tid att tänka efter lite så har vi nog alla upplevt gånger då vi varit stensäkra på hur det förhöll sig med vissa personer eller situationer – bara för att tappa ansiktet och känna oss dumma när verkligheten senare uppenbarat sig och sanningen kommit fram. Vi vet inte vad som försiggår bakom människors dörrar och därför känner vi sällan till hela historien.

Istället för att vara snabb att döma, är det bra att öva sig på att avvakta, se vad som händer samt basera sina åsikter på fakta istället för på skvaller eller egna åsikter.

Det är bra att börja uppmärksamma vad det är hos andra människor eller händelser som triggar igång en. Vad som gör att man repar humör eller blir trött.

Fundera på hur du agerar i olika situationer som till exempel när någon tränger sig före i kön, eller tar väldigt lång tid på sig i kassan.

Kan du relatera till någon liknande händelse eller känna igen känslan?

Innan du lär känna din skugga är det bra att odla en medkänsla till sig själv. Inom buddhismen kallas det för Maitri. Om vi inte är snälla mot oss själva kan det vara svårt att titta på våra mörkare sidor. Börja med att acceptera din egen mänsklighet och kom ihåg att det inte finns någon som inte har skuggor. Alla sitter i samma båt.

Ta några djupa andetag och fokusera på ditt hjärta. Andas in och erkänn ditt hjärta. Andas ut och säg “Tack” till ditt hjärta. Detta är en enkel buddhistisk övning som den andlige ledaren Thich Nhat Hanh (Zenmästare, munk och fredsaktivist) lär ut.

Mindfulnessmeditation är ett bra verktyg för att leva i nuet utan att ta fram “den inre kritikern” eller andra domare.

Viktigast är att vara äckligt sann mot sig själv annars blir det svårt att arbeta med skuggan. Vi måste vara villiga och modiga att se tråkiga och obehagliga egenskaper i vårt beteende och vår personlighet. Egot lägger mycket kraft och energi på att gömma undan dem, och det i sig kan vara en utmaning.

Men om du kämpar på med att upptäcka dina skuggor och ta tag i dem en efter en, kommer belöningen vara värd varenda ansträngning du gjort. Alla dina uppriktiga och sanna konfrontationer hjälper dig att läka ditt inre. Du kommer bli mer kreativ och våga göra saker du aldrig gjort förr.

Lycka till!

Alltid kärlek,

Clair