Tankens kraft

Många tror att mycket av det som händer i våra liv redan är förutbestämda. För mig är det att göra livet väldigt lätt för sig för då skulle det betyda att vi inte har något eget ansvar. “Varför anstränga sig, allt är ju ändå redan bestämt”.

Jag är däremot övertygad om att vår tillvaro, vårt dagliga liv, blir exakt så som vi själva gör, säger och tänker varje dag. Hur vårt liv utspelar sig under kommande dagar, veckor, månader… skapas av våra handlingar idag.

Handlingar är relativt enkla att kontrollera. Ord däremot, kan vara lite knepigare. Men tankarna, hur är det med dem? Hur kan vi träna vårt sinne, vår själ, att tänka goda tankar? Och är det viktigt?

Den amerikanska författaren och healern Caroline Myss skriver i sin bok “Andens anatomi” att “varje tanke ska vara som en helig bön”.
Det är ett vackert budskap som jag dagligen försöker meditera över. Så fort mitt “sinne” skenar iväg och fördömer, klingar Carolines ord i huvudet och jag korrigerar mig själv.

Givetvis är vi bara människor som måste få tycka, säga och tänka vad vi vill. Givetvis får vi det, men då måste vi också förstå konsekvenserna av detta. Och givetvis är det inte tanken i sig som är viktig, utan det är hjärtat, känslan, avsikten bakom tanken som är avgörande. Det är inte speciellt svårt att på ett skenheligt sätt tänka godhet, men det är ungefär lika utvecklande för själen som att klippa gräset med en nagelsax.

Istället för att fokusera på det goda i livet och tänka ut ett sätt att göra livet ännu bättre, sitter många fast i sitt förflutna. En del oroar sig för relationer eller pengar. Andra har ångest över att deras barndom inte var perfekt. Åter andra grubblar över ännu mer betydelselösa saker: hur expediten i affären behandlade dem eller den elaka tonen hos en sur arbetskollega. De som tänker så tillåter negativa tankar och oro att suga ut deras livskraft. De flesta människor inser tyvärr inte vilken kraft deras tankar har!

Tankar är svårt… för de avslöjar var vi befinner oss i vår själsliga utveckling-om vi älskar och respekterar oss själva. Ingen är bättre eller sämre än någon annan, men det är viktigt att förstå att det är vi själva som skapar vår egen verklighet. Vi blir det vi tänker.

Alltid kärlek,

Clair