Valet är ditt

Våra kroppar är naturligt självläkande och upprätthåller “homeostas” (balans) så länge som kroppens grundläggande krav på mat, vatten, vila och omvårdnad tillgodoses. En mirakulös process som vi oftast tar för given. När olika kroppssymtom uppstår är det tecken på att denna fantastiska och komplexa process äventyras. Ibland bara tillfälligt, som vid en förkylning eller någon annan kortvarig sjukdom. Men vid kronisk sjukdom/värk är dessa symtom tecken på att kroppen har stängt av, på en eller flera nivåer, vilket gör läkningsprocessen längre och svårare. Därför är det bra att göra det till en vana att ta hand om sig själv på bästa vis.

Det finns mycket man kan göra för att bibehålla eller fylla på sina energinivåer, sitt känslomässiga välbefinnande samt stärka sitt immunförsvar. Unna dig lite lyx i vardagen så som t.ex. massage, spa, healing eller andra terapier. Gör en livsstilsförändring för resten av ditt liv istället för en tillfällig under den period du inte mår bra. Investera i dig själv idag, istället för att vänta tills doktorn säger att du måste ändra på dina vanor. Du får bara en kropp i detta livet, så behandla den som det tempel den är.

Studier har visat att människor som konsekvent uttrycker tacksamhet är fysiskt hälsosamma och upplever mer glädje och njutning, samt är mer socialt och emotionellt engagerade.

Våra tankar påverkar hjärnan på ungefär samma sätt som när vi lär oss saker. Om vi ständigt tänker negativa tankar snappar hjärnan upp dem och skickar ut signaler till kroppen som får oss att må dåligt. Och detta, i sin tur, gör att vi får ännu närmre till dystra tankar, det blir som ett moment 22. Yale University utförde en studie med 660 frivilliga i femtioårsåldern som fick svara på frågor om sin syn på att åldras. 23 år senare gjordes en uppföljning som visade att de som hade haft en positiv syn på åldrandet levde i genomsnitt 7,6 år längre än de med en mer negativ framtidssyn.

Tacksamhet är ett tankesätt som uppmuntrar oss att se godhet i alla aspekter av vårt liv. Tacksamhet kan hjälpa oss att bli mer känslomässigt och andligt starka, under utmanande eller svåra tider, så att vi inte blir bittra, desillusionerade eller tappar hoppet. Gör saker som ökar din självkänsla. Lämna soffan och våga ta språnget mot nya utmaningar! Spendera mer tid med familj och vänner. Gå ut och vistas i naturen. -Javisst, allt detta kanske låter som klichéer… det vet jag också… men av EGEN erfarenhet vet jag att man måste jobba på sitt eget välmående. Ingen annan gör det åt dig. Valet är ALLTID DITT EGET! ❤

Alltid kärlek,

Clair