Yin och Yang – Harmoni och Balans

Yin och Yang är en uråldrig symbol för harmoni och balans, som utmanar de gängse idéerna om att ljus är gott och mörkt är ont.

Medan den västerländska kulturen har en viss tendens att förenkla människans beteende och upplevelser genom att dela in dem i två grupper – negativ eller positiv, del eller helhet, konkurrenskraftig eller teamwork – betonar Yin och Yang nödvändigheten av båda två för att skapa balans. Om man anammar det tankesättet förlorar ljus och mörker sina associationer, och blir istället en del av den djupare dynamiken som spelar en stor roll i varje människas resa.

Inom daoismen förknippas Yin med mörker, djup, svaghet, underkastelse, intuition och femininitet. På Yang-sidan finns lätthet, värme, sommar, aggressivitet, rationell tankegång och maskulinitet.

Poängen är inte att den ena sidan är bättre än den andra, Den daoistiska världsbilden är att alla dessa saker behövs. De är alla en del av universums flöde. De är alla en del av var och en av oss.

Inom kristendomen fungerar ljus och mörker som en uppsättning moraliska kategorier, Ljus är “moraliskt bra” och är något man bör eftersträva. Mörker är “moraliskt ont” och är något man bör sträva efter att besegra.

Inom daoismen är dessa metaforer helt annorlunda. Mörker är inget som vi ska övervinna. Mörker är en del av universums naturliga rytmer och flöden, och vi behöver mörker och ljus – för vi vet inte ens vad det ena är utan det andra.

Filosofin om Yin och Yang är en del av den kinesiska traditionen när man skapar ett hem. Yin-energin uttrycks som svart och Yang-energin som vit. Nästan överallt i Kina, vetter husen söderut … eftersom solskenet tar bort Yin.

Ett annat koncept som definierar Yin och Yangs natur är att den inte är oföränderlig. Till exempel så flyter dag och natt gradvis in i varandra, och balansen mellan dem förändras med årstiderna. Att betona den ena ytterligheten framför den andra, är det som gör att man tappar jämvikten.

Oundvikliga svårigheter i livet kan orsaka obalans och förhindra personlig utveckling. Daoistiska filosofer tror att användningen av Yin och Yang kan hjälpa människor att inse att, precis som symbolens sammankopplade spiraler, livet är en ständigt utvecklande passage, och att både ljus och mörker behövs för att vara i balans.

Det finns många fantastiska saker, och några hemska saker, som händer i allas våra liv. Men jag kan ärligt säga att jag är båda dessa saker, och när jag når en balans med dem, kan jag fungera bra i världen. Då lever jag i harmoni och balans.