Andra Chakrat – Sakralchakrat

Det andra chakrat – sakralchakrat –svādhiṣṭhāna (betyder “ens eget ställe”) – är på människokroppen beläget i sakrala ryggmärgen, vid slutet av ryggraden men ovanför svanskotan tre centimeter in i kroppen. Lättast är nog att säga att den ligger precis bakom könsorganet.

Våra känslor bor fysiskt i våra kroppar. På en subtil nivå kommunicerar våra kroppar med energierna omkring oss och vissa kraftfulla impulser är vanligtvis direkt relaterade till en viss del av kroppen och chakran som är försvagade eller obalanserade.

Varje chakra representerar en andlig livslektion eller utmaning som hjälper oss att få en djupare förståelse för vår personliga och andliga kraft. Detta i sin tur hjälper oss att lära oss att övervinna hinder, släppa känslomässiga blockeringar och gå vägen mot andligt medvetande.

Det andra chakrat – sakralchakrat – symboliserar vår kreativa potential, vår förmåga att nära uppfyllande relationer såväl som vår sexualitet, att vara i kontakt med våra känslor, samt att vara öppensinnade och ha lätt för att uttrycka oss. Detta tillsammans skapar en kraftfull och självsäker person.

Färg: Orange

Element: Vatten

Sten: Carnelian, tigeröga, eldopal

Kroppsdelar: Njurar, urinblåsan, prostatan, könsorganen, livmodern, tarmen, blindtarmen, bäckenet

Körtel: Könskörtlarna: äggstockar och testiklar

Sinne: Smak

Obalanser: artrit, kronisk smärta i nedre ryggen, svårighet att hantera känslor, lågt självförtroende, destruktivt sexliv, gynekologiska sjukdomar, urinvägsbesvär, PMS, potensproblem och frigiditet, sterilitet, klimakterieproblem

Yogapositionen: Triangelställningen – Trikonasana, Dansaren – Natarajasana, Kamelen – Ustrasana

Eteriska oljor som balanserar: Sandelträ, Ylang Ylang, Jasmin

Mandala / antal lotusblad: sex stycken lotusblad

Precis som med rotchakrat, försummas ofta sakralchakrat eftersom många av oss försöker uppnå upplysning via de högre chakrana. Ändå, precis som dess associerade färg orange, liknas det andra chakrat som början på en soluppgång, en ny gryning i våra liv.

Det är i detta chakrat som vi utformar det liv vi vill ha. Därför är det extra betydelsefullt att vi inte försummar detta viktiga grundchakra.

Många sjukdomar som kan härröras från sakralchakrat manifesteras på grund av rädsla för att tappa kontrollen över relationer som vi byggt upp, samt även fysiska saker som affärsavtal eller projekt vi har blivit nära knutna till.

Svårigheter uppstår när det känns som att vi inte kan ge uttryck för våra fysiska liv, på det sätt vi önskar, utanför rotchakrats familjära auktoritet. I dessa fall tar vi med bagage från Muladhara till vårt sakralchakra.

Hur du läker ditt sakralchakra:

Dansa som om ingen såg dig, älska under soluppgången, var öppen och kreativ! Våga! Skriv dagbok som en hjälp att släppa alla negativa känslor och inse att det bara är du som kan skapa det liv och de kärleksfulla relationer som du vill ha.

Både sakral- och pannchakrat samverkar med varandra och kallas för våra kontroll-chakran. Dessa chakran verkar för att vi ska känna självdisciplin och självkontroll så att vi inte tilllåter varken människor eller våra känslor att bemästra oss.