Tredje chakrat – Solar Plexus

Det tredje chakrat, Manipura (Juvelstaden), är beläget i mellangärdet, på människokroppen, och representerar den yttre känslovärlden: vår viljestyrka, ambition, självrespekt, ansvar, moral, självtillit, handlingskraft, våga ta risker, värme, omtänksamhet och energi att hjälpa andra.

Färg: Gul

Element: Eld

Sten: Bärnsten

Kroppsdelar: Mage, lever, galla, mjälte, tunntarm, binjurar,

Körtel: Bukspottskörteln

Sinne: Synen

Obalanser: Magkatarr, magsår, förstoppning, ätstörningar, gallsten, gikt, diabetes, reumatism, hepatit och andra leversjukdomar, pankreascancer

Yogapositioner: Båtpositionen Navasana, Krigarpositionen Virabadrasana

Eteriska oljor som balanserar: Bergamott, lavendel och rosmarin

Mandala / antal lotusblad: sex stycken lotusblad

När vi har en bra kontakt med vårt solar plexuschakra, är vi i kontakt med vårt känsloliv och är också goda människokännare. Här bor även din humor (skratta med hela magen), din magkänsla och ditt samvete. När du känner fjärilar i magen eller en klump i magen, så är det ditt Manipurachakra som arbetar.

Om chakrat är blockerat kan du känna överväldigande skamkänslor och självförakt men också kontrollbehov, egoism, girighet, ilska och maktbehov gentemot omgivningen. Obearbetade känslor kan komma upp till ytan, du regerar utifrån rädslan och blir hatisk, svartsjuk och ser dig själv som ett offer – världen är helt enkelt orättvis mot dig. När vi agerar utifrån rädslan uppstår också rädsla för att inte vara omtyckt och accepterad, verka dum, att inte duga – vara för gammal, tjock, tråkig och grå.

Solar plexuschakrat och kronchakrat samverkar och är de två balans-chakran vilkas uppgift är att vi ska leva i balans med tillvaron.