Att vara ensam eller känna sig ensam

Det finns nog ingen som inte upplevt känslan av ensamhet någon gång. Som tur är så brukar detta tillstånd inte hålla i sig så länge, men det finns tyvärr många som verkligen är ensamma. Att ha meningsfulla kontakter är ett av de starkaste mänskliga behoven, och vi mår inte bra om vi känner oss utanför och inte delar samhörighet med andra.

Men det finns en nyckelskillnad mellan ensamhet och att vara ensam. Att vara ensam är ett fysiskt tillstånd, en tid av ensamhet eller isolering. Det är många saker i våra liv som vi gör ensamma: sitter i bilen till jobbet, arbetar hemifrån, bor ensamma, äter ensamma, tittar på TV, men vi känner oss ändå inte ensamma. Faktum är att de flesta av oss längtar efter ensamtid för att kunna reflektera, andas ut, ladda batterierna och vara mer kreativa. Ensamhet, å andra sidan, är en känsla, en tyngd av sorg som tillskrivs att man inte har en anknytning eller känslomässig anknytning. 

Det finns en hel del stora livsförändringar som kan orsaka en smärtsamma känsla av ensamhet. De vanligaste orsakerna är smärtsamma uppbrott eller skilsmässa, att flytta till ett nytt land eller att förlora en älskad. Och ibland grottar vi ner oss i vår ensamhet, stannar hemma, äter onyttigheter, lyssnar på deppig musik och känner oss övergivna och oälskade.

Att förstå vilka vi är och vår koppling till universum kan hjälpa till att lindra ensamheten. Vi är energimässigt såväl som känslomässigt, sammankopplade genom livsenergin. Vi kan utnyttja denna kraft av ljus inom oss när vi går bortom våra egon. 

Med andra ord, när vi känner oss ensamma har vi tappat tanken att vi alla är ett, och ingen av oss är skild från helheten. Föreställ dig att universum är som ett vackert, vidsträckt hav och att vi är havets vågor, och våra unika handlingar känns genom hela universum. Det mänskliga egot är dock det “isolerade jaget” som försöker övertyga oss om att vi är åtskilda från havet. Men en våg behöver havet för att vara en våg! När vi upplever känslan av ensamhet har vi kopplat bort oss från oss själva och världen runt omkring oss. Detta gör att vi känner oss tomma och ihåliga inombords. Vi kopplar bort från våra kroppar, där våra känslor finns, och spenderar istället tid på att leva inne i våra huvuden. Men detta skapar en ond cirkel som gör att vi fastnar i negativa tankar om vår ensamhet, 

Utan koppling till varandra är det lätt att tappa tron ​​och känna sig ensam. Men vårt kronchakra är vår energifristad, vårt centrum för sammanlänkning och förståelse av vår själs väg och syfte. Det är en startpunkt för vår koppling till Skaparen, till Källan, till allt som är. Om vårt kronchakra är aktiverat kan vi kanalisera den andliga energin av fred, expansion, tillväxt, möjlighet, överflöd och frihet. Detta återställer vår tro, och återigen förbinder vi oss med resten av universum. Kronchakrat är vår koppling till vårt högre jag och återansluter oss till vårt autentiska jag. Ironiskt nog – att vara ensam återknyter kontakten med den autentiska delen av oss själva igen.  

Nu, i denna utmanande värld av ständig information och förvirring, kan vi använda den ensamma tiden till att sörja och läka från sorg, besvikelse och ilska, istället för att sjunka in i ett tillstånd av ensamhet. Vi kan meditera och lyssna på tystnaden inom oss, återkoppla med självet och fininställa våra uppfattningar, vår kropp och vårt sinne. Våra kroppar är vårt hem medan vi fortsätter resan på vår andliga väg.  

Att hålla sig jordad kan verkligen påverka våra liv på ett mycket positivt sätt genom att låta oss att ta tillbaka vår energi till “här och nu”. Detta skapar ett välbehövligt utrymme undan överflödiga tankar, ångest och depression. 

Att träna medveten andning är en underbar jordningsteknik som låter vår kropp släppa spänningar, sluta fred med vår ensamhet, och omfamna det lilla barnet inom oss. Vi måste inse att vi är en del av något större och är anslutna inte bara i detta liv till den fysiska kroppen utan också till universum och det gudomliga. Genom att återkoppla till ditt autentiska jag och gudsenergin, kommer du omdirigeras tillbaka till din sanna upplysta natur och vara lycklig i dig själv igen!

Alltid kärlek,

Clair