Chakrasystemet

Vad är chakran egentligen och hur påverkar de oss?

En del människor tror helhjärtat på chakran, medan andra tycker det är rena rama hokus pokus. Jag ska här försöka förklara så enkelt jag kan om vad chakran är, och förhoppningsvis också få dig intresserad så att du kan hålla dem igång och må bra.

Om du utövar meditation, yoga eller någon healingteknik som till exempel Reiki, så har du helt säkert hört talas om chakran och deras betydelse för energiflödet i din kropp. Den här mycket gamla kunskapen (över 4 000 år) om chakran och livsenergi har sitt ursprung i yoga- och meditationstraditioner utvecklade i Indien, men har också använts sedan några tusen år tillbaka i Sydostasien, Kina och Japan. I Tibet har man även funnit mer än 2 000 år gamla skrifter, skrivna på sanskrit, i vilka chakrasystemet omnämns.

Både människor och djur är holistiska varelser, vilket betyder att våra kroppar är en enda enhet: alla kroppens beståndsdelar är beroende av varandra och påverkar varandra. Allt i Universum inklusive allt som finns här på vår planet består av energi, så även en sten. Detta har bevisats vetenskapligt inom kvantfysiken. Men när vi i det här fallet pratar om energi så handlar det om vår livskraft, den som gör oss levande och medvetna. Man har ännu inte kunnat förklara källan till denna livskraft, men personligen ser jag den som “den största universella kraften”, den som skapar liv.

Förutom kött och blod består vi av livsenergi som strömmar genom olika energikanaler. Dessa kanaler, som kallas för meridianer, går som ett nätverk till och från olika energicentra, chakran, som hela tiden vibrerar. Inget chakra är helt oberoende av de andra, utan alla chakran i vår kropp är ett enhetligt system som samverkar med varandra. Ordet chakra kommer från sanskrit (ett urgammalt indiskt språk) och betyder hjul. Att arbeta med sina chakran och balansera dem, kan på många sätt hjälpa till att bota sjukdomar, att förbättra vårt känslomässiga tillstånd eller till och med ta bort våra begränsningar för ekonomisk framgång.

Det finns uppgifter om att vi skulle ha cirka 144 000 chakran i vår kropp men det är inget vi vet med säkerhet, men det finns mycket som talar för att vi har ett stort antal chakran. I dagligt tal pratar vi om de 7 viktigaste chakrana. Sex av dem är belägna längs med vår ryggrad, i vårt eteriska energifält, och det sista chakrat, kronchakrat, ligger precis ovanför vår hjässa.

Chakrana innehåller två olika typer av energi: livsenergin och den andliga energin. Dessa energier är inte eteriska men rör sig genom våra eteriska, astrala, andliga och mentala energifält. Varje chakra sammankopplas med olika kroppsdelar, hormonproducerande körtlar samt vårt nervsystem. De har sina egna vibrationer, toner och associeras också med egna färger. Varje enskilt chakra, virvlar av energi, består av två motriktade krafter – en ingående och en utgående. Den kraft som arbetar inåt suger in energier till chakrat, och den kraft som arbetar utåt släpper ut energi till omvärlden.

Hur vi och vår kropp mår, både fysiskt, psykiskt och andligt, beror på hur vi lever, tänker och agerar. Om vi inte tar hand om oss själva, äter dåligt, sover dåligt, lever i stress och/eller är med om tråkigheter så påverkar detta våra chakran, vilket kan resultera i psykiska och fysiska sjukdomar eller besvär. Och om vi tar det omvänt – om chakrana inte är i balans/vibrerar på sin rätta frekvens, påverkas vi såklart också av det. Hela vår personlighet kan faktiskt fås ur balans.

Som du nu säkert förstår är det viktigt att vi tar hand om våra energicentra på ett bra sätt.

Om du vill lära dig om De olika sju chakrana så ger jag bra info i denna blogg. Titta under kategorin Chakran så kommer du att kunna läsa om dessa var för sig, samt vad du kan göra för att balansera dem.

Alltid kärlek, Clair