En vit aura

Allt från växter till djur till människor består av energi och jar då också ett energifält runt sig – en aura.

Aurafält påverkar oss samt ser olika ut beroende på hur vi mår. Det reagerar på fysiska kroppar och får oss att må bra eller känna oss obekväma.

Olika typer av tankemönster, anknytningar från tidigare liv, astrala objekt – alla dessa saker kan ligga inom energifältet och påverka hur en person fungerar.

Aurans färger beror på vår hälsa – både fysiskt och mentalt – hur vi mår i själen, i sinnet och hur vi hanterar livet. 

Vita auror representerar ett tillstånd av renhet. De omger människor som lyser inifrån och ut. Människor med denna aura är de mest motståndskraftiga mot korruption och andra negativa energier som omger oss. 

Som med alla auror finns det ett spektrum av nyanser i färgen, allt från det renaste vita till en mörkare, grumlig ton. Till skillnad från många andra aurafärger kan en vit aura ha flera betydelser – det kan vara både en början och ett mål.

De flesta spädbarn börjar livet med en vit aura, som representerar deras oskuld. Naturligtvis kan vuxna ha vita auror, särskilt personer med starka andliga kopplingar. Oavsett råder det inga tvivel om att en vit aura representerar ett sant och osjälviskt gott sinne.

Alltid kärlek,

Clair