HO’OPONOPONO

Många människor som upplever att det är svårt och kämpigt att förlåta – både sig själv och andra – har funnit kraft och hjälp från en mycket gammal bön från de polynesiska öarna och Hawaii.

“Ho’oponopono” (uttalas Ho-oh-Po-no-Po-no), är inte bara en vacker förlåtelsebön, utan också en filosofi och metod för att återuppbygga självkärlek för att kunna försonas med både omgivning och sig själv. I början, för längesedan, hade denna filosofi en mer andlig mening; man skulle kopplas samman med guden.

På hawaiiska betyder ordet ho’oponopono “att få saker i balans igen” eller att “göra saker rätt.” Ho´o = att göra, pono = rätt. Eftersom pono uttalas två gånger, innebär det att man ska göra rätt både för sig själv och för andra. Detta kan man bara göra genom att ta känslomässigt ansvar för sitt liv; att förstå att alla strider och motsättningar startar inom en själv, samt att det man förorsakat går att ändra på.

Inom den polynesiska kulturen tror man att allt levande är förbundna med varandra genom aka – en slags eterisk substans som livsenergin strömmar genom. Men om vi ältar vårt förflutna, ljuger, manipulerar, inte vill ta ansvar, skyller på andra, kan inte livsenergin flöda i harmoni därför att aka försämrats. För att få igång flödet igen utövas ho’oponopono som då renar ens aka.

Den här metoden innehåller fyra enkla steg – Omvändelse, förlåtelse, tacksamhet och kärlek som är de enda verksamma krafterna – men dessa krafter har en fantastisk styrka och makt.

Det bästa med Ho’oponopono är att du kan utöva den ensam, det behövs inte någon som hör dig. Du kan “uttala” orden i ditt huvud. Kraften ligger i den universella och allomfattande viljan att förlåta och älska.

Steg 1 Omvändelse – Jag är ledsen

Sann förlåtelse kräver uppmärksamhet så därför måste du bli medveten om dina negativa handlingar. Det är dessa handlingar och attityder som påverkar ditt mående, din personliga frihet, samt avskiljer dig från älskade familjemedlemmar och vänner. Den här insikten kan vara plågsam men är enda vägen till sann frihet. Börja med att se det hos dig själv som är väldigt tydligt att du orsakat. Nikotinberoende? Alkoholberoende? Spelberoende? Övervikt? Problem med ilska? Hälsoproblem? Ekonomiska problem? Börja med detta och säg att du är ledsen. Om du vill göra det ännu mer kraftfullt säger du: “Jag inser att jag är ansvarig för (problemet) i mitt liv och jag är ledsen att något i mitt medvetande har orsakat detta.”

Steg 2 Be om förlåtelse – Snälla förlåt mig

Tänk inte på VEM du ber om förlåtelse. Bara be! Snälla förlåt mig. Säg det om och om igen och mena det. Tänk på det du är ledsen över i steg 1.

Steg 3 Tacksamhet – Tack!

Säg tack! Återigen spelar det ingen roll VEM eller VAD du tackar. Tacka din kropp för allt den gör för dig. Tacka Gud. Tacka universum. Tacka vad än det var som bara förlät dig. Fortsätt bara säga TACK.

Steg 4 Kärlek – Jag älskar dig

Detta kan också vara steg 1. Säg JAG ÄLSKAR DIG. Säg det till din kropp, säg det till Gud. Säg JAG ÄLSKAR DIG till luften du andas in, till ditt hem som ger dig tak över huvudet. Säg JAG ÄLSKAR DIG till dina utmaningar. Säg det om och om igen. Mena det. Känn det. Det finns inget så kraftfullt som kärlek.

– Det här är allt. Hela övningen i ett nötskal. Enkelt och otroligt effektiv.

HO’OPONOPONO FÖR SJÄLVFÖRLÅTELSE

En annan bra träning är ho’oponopono-meditation. Sätt dig bekvämt, blunda och ta några djupa andetag. Upprepa sedan långsamt detta mantra för dig själv cirka 7 eller 8 gånger. “Jag är ledsen, förlåt mig, tack, jag älskar dig … jag är ledsen, förlåt mig, tack, jag älskar dig “ – och så vidare. 

Avsluta med en stund i tystnad för att låta orden smälta in.

Det finns inspelad musik med ho’oponopono-mantra på Youtube om du vill meditera till det, eller när du ska somna.

På Hawaii säger man att när aka kopplat ihop oss igen efter ho’oponopono-rensningen blir våra själar fria igen. Vi har blivit helare, klokare och lyckligare. Att utöva ho’oponopono kan verkligen göra mirakel för oss alla.