Övermänskliga förmågor

Häromdagen läste jag en intressant artikel som handlade om forskning som görs på tibetanska munkar vilka, efter många år av hård träning, utvecklat “övermänskliga förmågor”. Något som alla vi människor har kapacitet att lära oss.

Människan är en fantastisk varelse och om vi bara kunde förstå att vi kan så mycket mer än vi tror! Gammal kunskap vittnar om hur människan, med hjälp av olika tekniker, kan utveckla mycket avancerade färdigheter. Några av dessa tekniker, som kallas “siddhis” inom yogatraditionen, inkluderar meditation, statisk dans, trummor, fasta, bön med mera. Dessa avancerade färdigheter kan vara att sitta helt still i tio timmar utan att blinka med ögonlocken, att levitera under meditation, att förvandla materia till olika former som till exempel en sten till en sockerbit, eller sandkorn till cashewnötter. -Vad ska man tro? Verklighet eller fiction? Det häftiga är att forskare äntligen intresserat sig för dessa “fenomen” och att det har gjorts många studier med signifikanta resultat, speciellt inom kvantfysikens område. RC Henry, professor i fysik vid John Hopkins University, menar att den grundläggande slutsatsen av den nya fysiken visar att det är betraktaren som skapar verkligheten. “Vi är personligen involverade i skapandet av vår egen verklighet”.

Fysiker tvingas nu erkänna att universum är en “mental” konstruktion, och den banbrytande fysikern Sir James Jeans menar att “dessa strömmar av ny kunskap” visar på en icke-mekanisk verklighet; universum börjar mer se ut som en stor tanke, än som en stor maskin. Universum är ingen materia, den är enbart mental och andlig, vilket innebär att det är vår tro, våra uppfattningar och attityder (medvetandet) som skapar världen. -Du måste ju hålla med om att detta är galet spännande, ogripbart och svindlande! Vi lever utan tvekan i en mycket spännande tid. Jag tror att vi kommer få en helt annan kunskap om det mesta inom en snar framtid.

I mitt nästa liv ska jag bli kvantfysiker, så det så!

Alltid kärlek,

Clair