Aum – den kanske mest kända heliga symbolen

Aum - andlig fullkomlighet

Inom hinduismen är stavelsen Om den absolut heligaste symbolen och det främsta mantrat som finns. Ett mantra är ett ljud, ord eller en fras, som man chantar (entonig sång) under meditation, yoga eller olika ritualer. Dessa mantrans vibrationer skapar fokus, istället för att man ska kämpa mot alla tankar som snurrar runt. Ordet mantra betyder “kunskap om ljud”.

Jag kommer att återkomma i andra blogginlägg om olika mantran men här tänker jag berätta om just Om som består av de olika ljuden a, u, och m.

A uttalas med öppna läppar och representerar Brahma, skapelsens hinduiska gud, och alltings början. Det vakna sinnet, medvetenheten, önskningar, symboliserar detta sinnestillstånd.

U uttalas med nästan stängda läppar med ett ljud som kommer djupare inifrån munnen. U:et representerar universums livskraft som befinner sig i mitt emellan skapelsen och förstörelsen. Vishnu, med sina tio inkarnationer inklusive Krishna, är dess främsta gud och han upprätthåller balansen i universum. Drömmen, det undermedvetna, okunnighet och lättja, symboliserar detta sinnestillstånd.

M uttalas med slutna läppar framme i munnen och vibrerar på läpparna. M:et representerar Shiva, dödens och förstörelsens gud, samt livets och universums slut. Den drömlösa sömnen, det omedvetna sinnet, när egot har övergetts, symboliserar detta sinnestillstånd.

(Brahma, Vishnu och Shiva är de högsta gudarna inom hinduismen.)

Efter dessa ljud följer tystnaden, det transcendentala fjärde sinnestillståndet som dominerar det övermedvetna sinnet.

Aum finns i allting och är summan av allt som någonsin existerat, existerar och kommer att existera, samlat i ett enda ljud. Hela kosmos består av energi/atomer som vibrerar på olika frekvenser som i sin tur bildar det ljud som Aum representerar.

Som du säkert förstår nu så är mantrat Om en viktig aspekt inom chantande och ljudmeditation och symboliserar samadhi som är det högsta sinnestillståndet man kan nå genom meditation.

Det har gjorts en svensk studie på eventuella hälsoeffekter av att sjunga mantran. Forskare inom neurovetenskap, vid Linköpings universitet, har gjort mätningar på aktiviteten i de områden av hjärnan som påverkas av kognitiva processer, på kundaliniyogautövare. Resultatet, som publicerats i Journal of Cognitive Enhancement, visar att mantra-chantande förbättrar både koncentration och fokus.

Inom buddhismen är det mycket vanligt att chanta Om men man lägger ingen vikt vid de hinduiska gudarna. Däremot ses Om som den vibration ur vilket allt föds och återvänder till, i den kosmiska cykeln.