Bergsmeditation

Detta är en mycket bra meditationsövning när livet känns som en enda röra och man har svårt att hålla fokus. Genom att tänka på hur stabilt och stadigt ett berg är, och sedan förkroppsliga den känslan, tränar vi oss att vara närvarande hur rörigt och stormigt än livet ter sig, både i och runt oss.

  1. Sätt dig i en bekväm position med rak rygg och båda fotsulorna stadigt mot golvet eller marken. Ta några djupa andetag.

2. Föreställ dig sedan ett ståtligt och kraftfullt berg.

3. Lägg märke till hur bergets fot är fast förankrad i jorden och har sin självklara plats i det fria landskapet. Se hur berget majestätiskt reser sig upp mot himlen. Upplev bergets alla egenskaper – stabiliteten, storslagenheten, stillheten. Hur det orubbligt ligger där, dag och natt, regn och storm, sommar och vinter.

4. Lägg sedan märke till dina egna “bergskvaliteter”: dina fötter som är i kontakt med jorden, kroppen som reser sig uppåt från dem. Precis som berget kan du också bli ett uttryck för stabilitet, stillhet, skönhet och närvaro.

Det kan råda olika väder – händelser i livet, tankar, sinnesintryck som kommer och går inom dig och i omgivningen. Men oavsett väder, öva på att vara ett kroppsligt berg som andas fritt och naturligt utan att du behöver göra någonting. Låt det regna på dig, låt solen skina på dig, låt det storma och snöa på dig – och behåll din närvaro vad som än händer, utan att göra motstånd eller försöka fly.

5. När tankarna börjar vandra, återgå till känslan att vara ett berg. Släpp alla ambitioner att känna på ett visst sätt. Om du har svårt att känna dig “bergig” är det helt ok. Meditationsövningen är till för att hjälpa dig utveckla en inre lugn energi snarare än att tvinga fram en viss upplevelse.

6. Fortsätt med övningen i 10, 15 minuter eller längre. När du sedan känner dig klar och reser dig upp, försök då behålla känslan av berget.

Lägg din uppmärksamhet på berget så ofta du kommer ihåg.

När det sedan sker saker som gör dig stressad försök då att återvända till berget och känna känslan av det.

Istället för att alltid försöka påverka det som sker, kan vi öva på att bara vara närvarande med det.

Alltid kärlek,

Clair