Drömtydning

Våra drömmar kan vara flyktiga och svårfångade eftersom de lätt glider iväg när vi vaknar upp ur vår sömn. Ibland minns vi knappt att vi drömt, andra gånger stannar drömmen kvar för att den var så stark. Då kan det hända att vi undrar vad den betydde, om den hade någon mening, eller om det var en sanndröm?

Även om det inte finns några tydliga svar på dessa frågor så kan man ta hjälp av drömtydare eller drömlexikon, men jag tror att ingen känner oss bättre än vi själva och det bästa vi kan göra är att försöka analysera våra drömmar själva.

Våra drömmar är oerhört viktiga eftersom det är i drömmarna som verkligheten och de dolda motiven bor. Vi ska dock komma ihåg att det är vår drömtydning som är själva vägen till det undermedvetna – drömmarna i sig betyder nästan aldrig vad de ser ut som.

Många neuroforskare anser att drömmar inte betyder någonting utan att det är hjärnan som, under REM-sömn, sorterar in händelser som skett under dagen. Men så finns det andra som däremot är övertygade om att drömmar är viktigare än vår vakna existens.

De flesta accepterade teorierna inom psykologin är idén om drömmen som en minneskonsolidering i vilken drömmen är en spegel av vårt vakna liv. Då gäller det att kunna känna in vilka känslor som väcks upp i drömmen, istället för att engagera sig i lexikon och symboler.

Om vi verkligen vill utforska den rika värld som bor inom oss, så är det superviktigt att lyssna istället för att bara tro. Våra drömmar är meddelanden från vårt inre, vårt högre jag, som ger goda råd, förslag, tillrättavisningar eller tröst.

Drömtydning handlar om att ge eller få insikt utan en massa pekpinnar. Man kan upptäcka konflikter inom sig själv, var man sitter fast, vilken väg man bör gå eller inte gå.

Själv är jag övertygad om att våra drömmar är nyckeln till personlig utveckling därför att de ger en nyanserad bild av vårt yttre liv och hur vi kan påverka det. Om vi fokuserar för mycket på det inre livet, kan våra “djupare” insikter göra så att vi nästan påtvingar drömmarna att bli så symboliska att vi får svårt att stå stadigt på jorden.

Det bästa, och det klokaste, är att inte flumma iväg och försöka analysera varenda grej i våra drömmar. Vi ska bli medvetna om vad vi gör och vad vi säger i vårt yttre liv, och det sker när vi endast analyserar de drömmar som är starka och ger intryck. Då är det också bra att skriva ner sina drömmar så att man kanske ser en röd tråd lite längre fram.

Dina drömmar kan bara ge förslag och uppmana till utveckling, men de kan aldrig fungera som själva utvecklingen.

Om du har svårt att komma ihåg dina drömmar så finns det några tips att följa. Att dricka alkohol eller äta tung mat innan läggdags är ingen bra idé. Det är också svårt att minnas drömmar om man är stressad. Jag brukar alltid tjata om meditation, men det är ett ypperligt verktyg som leder fokus in i drömmarnas värld.

Det är också bra att försöka dröja sig kvar i halvvaket tillstånd på morgonen. För att komma ihåg drömmen måste vi stanna kvar en liten stund, inte jaga drömmen utan bara vänta … den kommer i regel tillbaka. Och när den dyker upp igen så är det inte viktigt att du minns varenda detalj eller händelse, utan det viktiga är just känslan den ger dig. Drömmar är komplexa och personliga, och att komma i kontakt med känslorna bakom dina drömmar kan hjälpa dig att förstå ditt eget unika “drömspråk” så att du enklare kan tolka de intuitiva meddelanden som kommer till dig i sömnen.

Om du känner att du behöver hjälp med drömtydning så finns många duktiga drömtydare att ringa till här på spålive eller synskonline. -Lycka till!

Alltid kärlek,

Clair