Julmisteln – från onda andar till fertilitet och kyssar

En gammal tradition, med hedniskt ursprung, är misteln som brukats i vinterfirandet under många många år.

I det antika Rom utfördes fertilitetsriter och ceremonier under misteln för att blidka guden Saturnus.

Kelterna ansåg även de att misteln hade magiska krafter vad gällde fertilitet, men också medicinska egenskaper. Man hängde upp en mistel i hemmet för att skapa välstånd och bekämpa onda andar.

Druiderna plockade och samlade in mistlar under den växande månfasen, och matade boskap med dem för att säkerställa deras fertilitet.

I England, under den viktorianska eran, hängde man upp mistelgrenar i dörröppningar under vinterns olika festligheter. Om någon stod under misteln, skulle de kyssas av en annan person i rummet. Detta var givetvis spännande eftersom det ansågs vara ytterst olämpligt under den här tidsperioden. Trots att traditionen med kyssar och mistel har sitt ursprung i England, så finns misteln i många svenska hem under julen.

Alltid kärlek,

Clair