Livet efter döden

Döden är ingenting annat än en förvandling. Och precis som med alla förvandlingar, skrämmer den människor.

Sedan lång, lång tid tillbaka har vi människor frågat oss om det finns ett liv efter döden. Många tror att allt är slut när vi dör, andra tror att vi kommer återfödas till många nya liv.

För mig finns inga tvivel – det finns liv efter döden, även om vi inte kan bevisa det på ett vetenskapligt sätt ännu. Det finns massor med saker vars existens vi inte kan bevisa, trots att vi vet att de finns. Människokroppen behöver energi i form av vatten, föda och syre för att kunna leva. Vårt sinne, våra känslor, tankar och drömmar behöver däremot inga fysiska energier. Vi tänker inte med hjärnan utan med sinnet, och sinnet har ett medvetande.

Våra sinnen lever. De håller kvar vår identitet, våra drömmar och vårt minne. Sinnet kan inte dö utan det fortsätter även när energitillförsel inte längre sker. Sinnet, som efter kroppens död inte längre får någon ny känslomässig energi, är fortfarande sammanlänkat med våra minnen. Sinnet kan plötsligt bli medvetet om sitt döda tillstånd vilket kan resultera i en svår chock. Många människor dör utan att förstå att de är döda. Då måste man hjälpa dem över till “andra sidan”.

I grund och botten lever vi alla i en illusion, och den lycka vi söker i våra jordeliv är också en illusion. Den är ett spöke. Vi kan känna lycka, men den varar aldrig, för lycka kommer inte från den materiella verkligheten. Det är bara en illusion. Lycka är ett sinnestillstånd, precis på samma sätt som lidandet.

All energi är levande. Den kan aldrig dö. All energi har medvetenhet, perception och minne. Därför fortsätter vi i en evig cykel av liv – vi får en ny kropp, nya föräldrar, ett nytt namn, en ny miljö, en ny tidsålder, en ny livsläxa. Döden förlorar sin makt över oss när vi inser att den inte existerar. Och det är just det som är poängen, för om vi kan förnimma energin utan vårt fysiska jag, befinner vi oss nära skapelsens källa.

Allt är skapat av energi. Vi är energi. Själen är energi. Våra tankar och drömmar är energi. Därför – om vi är energi – existerar inte döden.

Gud finns överallt, därför att allt är energi och energi omvandlas i varje ögonblick. Vår kropp är ingenting annat än ren energi. Vi är inte hjärnan. Vi är inte hjärtat, men vi är det som får vårt hjärta att slå. Vi är liv.

När kroppen dör kommer vi fortsätta att förnimma, fast med andra redskap, därför att vi är energi.

Låter det rörigt? Är det svårt att ta till sig? Tänk på naturens livscykel – vår, sommar, höst och vinter. Och så börjar det om igen. Vi föds, blomstrar, blir äldre, och dör. Och så börjar det om igen även för oss. Döden är bara en omvandling till en annan form.

Att leva varje stund som om den var din sista chans att njuta av detta vårt Universum, ger krydda på tillvaron. Varje handling vi utför befinner sig mellan liv och död. Varje dag kan vara en enorm glädje om vi lägger vår medvetenhet i vår andhämtning. Om vi lever i total närvaro i nuet.

Alltid kärlek,

Clair