Spå i händer

Många siare har sedan urminnes tider kunnat utläsa människors öden genom att studera handflatan och dess linjer. Den här spåkonsten, som kallas för “Kiromanti”, används över hela vår värld och det finns många olika sätt och riktlinjer över hur man tolkar det som visar sig i händerna beroende på kultur och land. Om man turistar i Indien kan man vara ganska säker på att någon Brahmin tar tag i ens hand och berättar vad som väntar i ens liv, men också om vad som hänt.

Det sägs att denna mångtusenåriga kunskap härstammar från just Indien och sedan spred sig till Tibet, Nepal, Kina och sedan vidare till de gamla kulturerna i Persien, Egypten, Mesopotamien, Kanaan och Babylonien. De gamla grekerna intresserade sig också för kiromanti och det sägs att Alexander den store lät sina officerare och krigare genomgå en kiromanti-läsning innan de anställdes. Det var det bästa sättet att ta reda på hur deras karaktärer var, ansåg han.

Det finns även berättelser om kiromanti i Jobs bok (Bibeln) som skrevs mellan 400-700 år före Kristus.

Så småningom spred sig kiromantin, främst med resande romer, till Europa och blev populärt.

Under renässansen klassades “handläsning” som en av de sju “förbjudna konsterna” av den katolska kyrkan. De båda påvarna Paulus IV och Sixtus V utfärdade under 1500-talet påvliga bullor och förordningar som förbjöd alla former av spådom, så även kiromanti.

Cheiro, som egentligen hette William John Warner, var en irländsk mystiker och astrolog. Han beskrev sig själv som klarsynt och efter att ha studerat hos olika gurus i Indien, öppnade han en mottagning för handavläsning i London någon gång i början på 1900-talet, skulle jag tro. Han fick snabbt en lång kö med kända celebriteter från hela världen. Alla ville få sina öden tolkade av Cheiro. Några av de mest kända namnen var: Oscar Wilde, Mark Twain, Thomas Edison, Mata Hari, Sarah Bernhardt och prinsen av Wales. Mark Twain hade varit väldigt skeptisk till det hela, men ville ändå pröva för att kanske kunna avslöja Cheiro som en stor bluff. Men han fick ändra inställning och skrev följande i Cheiros gästbok: “Han har avslöjat och blottlagt min karaktär med förödmjukande noggrannhet”.

Inom vissa kulturer och traditioner är det inte endast handflatan i sig man utläser, utan man tittar också på naglar, fingeravtryck, handens form, hudens struktur och färg, samt handens rörelseförmåga.

Man börjar vanligtvis att studera personens dominerande hand (den man skriver med), vilken oftast anses representera det medvetna sinnet, medan den andra handen representerar det undermedvetna. I vissa kulturer representerar den andra handen även karmiska förhållanden, tidigare liv eller ärftliga egenskaper. Formen, storleken och antalet linjer i dina händer och på dina fingrar sägs avslöja din personlighet och karaktär.

Det finns oerhört mycket att läsa och lära om detta. Kunskapen är stor och bred och man kan skriva hyllmeter i ämnet. Om du vill fördjupa dig så finns det massor av böcker som lär ut denna fantastiska spåkonst. Med lite träning kan dina handflator hjälpa dig att lära känna dig själv. Det finns tre grundläggande skolor från vilka nutida kiromantiker utvecklats och lärt sig från, och de är den indiska, kinesiska och västerländska.

Alltid kärlek,

Clair