Tarotleken

Tarotkort är något som brukats under flera hundra år, och från början kan man säga att de var en vishetslära lite motsvarande I Ching. det finns

I dag finns det hur många olika lekar som helst att välja på. Den mest klassiska och vanliga tarotleken skulle jag vilja säga är “Rider-Waite Tarot” som skapades år 1910. Och sedan dess har det utformats mängder med tarotlekar i alla möjliga varianter.

Men trots denna mångfald är tarotlekarna uppbyggda efter samma system och består av 78 stycken olika kort som delas in i antingen Stora eller Lilla Arkanan.

Den Stora Arkanan består av 22 “triumfkort” som är numrerade från 0-XXI. De här korten är mäktiga, direkta, och svarar tydligt och klart på våra frågor, speciellt de frågor som handlar om “varför?” Bilderna på dessa kort avtecknar människans olika arketyper vilka symboliserar vårt inre, och undervisar oss i Livets mysterier enligt den “Kosmiska lagen”. Livsresan startar med kort nummer 0 “Narren” och slutar med kort nummer 21 “Världen”.

Den Lilla Arkanan består av 56 kort. 16 stycken av dessa är de “klädda korten”, som också kallas för “Hovkort”, och de resterande 40 delas in i fyra olika sviter med tio kort i varje.

De klädda korten påminner om vanliga spelkort eftersom de har symbolerna prinsessa, prins, drottning och kung. Dessa kort associeras med människor runt omkring oss, men även också med de egenskaper och talanger vi behöver arbeta med.

Den Lilla Arkanan kan ibland vara mer svårtolkad eftersom den inte alltid är lika direkt som triumfkorten. De berättar om din vardag, ditt materiella liv, dina tankar och funderingar, din attityd och inställning, dina relationer, osv. men också om livets läxor.

De fyra olika sviterna är:

Stavar, som styrs av elementet Eld. Står för energi, Yang, aktivitet, passion, ambition

Bägare, som styrs av elementet Vatten. Står för vår inre känslomässiga verklighet, kärlek, Yin

Svärd, som styrs av elementet Luft. Står för våra andliga och mentala tillstånd, logik, tankar

Brickor, mynt eller pentagram (beroende på tarotlek), styrs av elementet Jord. Står för vår materiella och fysiska verklighet, hälsa, kroppen, ekonomi, arbete, ägodelar. Det yttre speglar det inre.

Alla korten har sin egna speciella innebörd, och det kan ta ett tag innan man lärt sig symbolspråket som finns på alla kort.

Vissa tarotlekar är mer detaljrika än andra, men oavsett hur de ser ut så är grundregeln och uppbyggnaden alltid likadan. Ett gott råd är att lära dig ett kort i taget. Gärna svit för svit, och Stora Arkanan från 0-21. Läs om kortet, meditera på det, leta upp videos om tarot på YouTube, och studera korten i numerologisk ordning så ser du hur en berättelse om livet, läxor och utveckling växer fram.

När vi är redo att verkligen SE och FÖRSTÅ de budskap som korten förmedlar, kommer vi få all undervisning och information om vilka styrkor och svagheter vi besitter.

Alltid kärlek,

Clair